Skip to content Skip to footer
AdobeStock 309826747

Industrie

Erez Energy richt zich op de chemische procesindustrie en de industrie die veel energie en hitte nodig heeft, voornamelijk bedrijven die geen zicht hebben op een aansluiting op het nationale groene waterstofnetwerk (Cluster 6). Aan deze bedrijven levert Erez Energy lokaal geproduceerde groene waterstof.

De groene waterstof wordt ‘as a service’ aangeboden. Erez Energy ontwikkelt, bouwt en exploiteert gestandaardiseerde elektrolyse systemen. Deze systemen worden on-site geplaatst of zo dicht mogelijk bij de afnemer met een directe aansluiting. Erez Energy kan eventuele procesaanpassingen financieren. Als consultant verstrekt Erez Energy advies, Quick scans en haalbaarheidsstudies over de lokale mogelijkheden van groene waterstof levering en productie.

Mobiliteit

Erez Energy levert groene waterstof voor mobiliteit en logistiek in samenwerking met olie- en gasbedrijven en industriële gas-distributeurs. Deze waterstof wordt direct naast een zon- en/of windpark geproduceerd en ter distributie aangeboden.

AdobeStock 590682062
AdobeStock 618618226

Zon & Wind

In gebieden met net congestie is groene waterstofproductie een mogelijke oplossing om toch nieuwe zon- en windenergie projecten te realiseren. In samenwerking met zon- en wind projectontwikkelaars produceert Erez Energy groene waterstof voor de mobiliteit of lokale industrie. Het groene waterstofsysteem wordt direct gekoppeld aan het zon- en/of windpark.

In deze projecten biedt Erez Energy competitieve lange termijn Power Purchase Agreements aan.

Erez Energy is ontwikkelaar, investeerder en exploitant van het groene waterstofsysteem. Met Quick scans worden de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt.

Publieke Sector

Erez Energy adviseert de publieke sector en industrie clusters over de rol en mogelijkheden van groene waterstof in de energietransitie. Voorbeelden van onderzoeken zijn: het in kaart brengen van de waterstof behoefte in een industriegebied, de rol van waterstof in een energiesysteem of de haalbaarheid van het bijmengen van waterstof in een warmtekrachtkoppeling.

moerdijk

Onze oplossingen

Lokaal geproduceerde groene waterstof

Groene waterstof ‘as a service’: Erez Energy levert on-site of lokaal geproduceerde groene waterstof. Hiervoor ontwikkelen, bouwen en exploiteren wij gestandaardiseerde elektrolyse systemen. Deze systemen worden direct gekoppeld aan het proces van de afnemer.

Consultancy

Erez Energy adviseert over de mogelijkheden van groene waterstof in de energietransitie.

Quick scans

Een Quick scan geeft een indicatieve groene waterstofprijs op basis van de lokale productie mogelijkheden. Daarnaast biedt het inzicht in subsidies, veiligheid en vergunningen. Verder bevat het een energie analyse en informatie over de levering van groene elektriciteit, opties bij netcongestie, de wateraansluiting en de vervolgstappen.

Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarheidsstudie geeft meer zekerheid over de groene waterstofprijs door alle factoren nader te onderzoeken. Dit zijn onder andere: subsidies, veiligheid, vergunningen, de wateraansluiting, groene elektriciteit, een concept waterstofsysteem ontwerp, een energie analyse en oplossingen bij netcongestie.

Industriële pilots

Met onze partners en industrie specialisten, faciliteert Erez Energy industriële pilots. In een pilot worden on-site de effecten onderzocht van waterstof of een mengsel van waterstof en aardgas op de productkwaliteit en de apparatuur.

Vorige slide
Volgende slide

Onze rol

Consultant
Projectontwikkelaar & Investeerder
Groene waterstof producent
Exploitant
Co-development partner
AdobeStock 555330189
containers3

Ons concept

De energietransitie brengt een enorme verandering in productie en processen. Grote ambities beginnen met kleine stappen om ervaring op te doen. 

Onze systemen voor industriële afnemers mengen groene waterstof met aardgas of grijze waterstof in percentages van 1-20%. Voor de mobiliteit zijn de waterstofsystemen bij zonne- en windparken afgestemd op de beschikbare zonne- en windenergie.

Onze waarden

01

Gestandaardiseerd

De processen, ontwerpen en het groene waterstofsysteem zijn gestandaardiseerd en afgestemd op de toepassing. De gebruikte elektrolyse technologie is bewezen technologie. Deze aanpak garandeert de meest efficiënte groene waterstofprijs.
02

Schaalbaar

Het groene waterstofsysteem zit grotendeels in een turn-key, plug and play oplossing in een 40ft container of groter. Deze ontwerpen zijn modulair en klaar voor toekomstige groei.
03

Hernieuwbare energie

De systemen worden direct gekoppeld aan zonne- en/of windparken of aan het net met inkoopcontracten van zonne- en windenergie.
04

Excellent

Met operational excellence als standaard garanderen wij beschikbaarheid van groene waterstof. Industriële processen continueren op duurzame energie.